KONZULTACIJE

Konzultacije se održavaju ponedjeljkom u 11,20 i srijeda u 16,20 u Novoj Zgradi, Ruđera Boškovića 33, u kabinetu 403.